برچسب: بهاباد،مرز
واقعیات پیش روی معادن چاه گز منطقه آریز بافق در کنار سابقه مافیای تقسیمات
۶ مهر ۱۳۹۸
۳ دیدگاه

واقعیات پیش روی معادن چاه گز منطقه آریز بافق در کنار سابقه مافیای تقسیمات

اینروزها حساسیت تقسیماتی بحث بلوک معادن چاه گز منطقه اریز بافق در فضای مجازی، کنفرانسهای خبری مسئولان و با انتشارمکاتبات بعضاً تحریفی و شائبه دار و سپس اظهار نظرات فرافکنانه و غیر واقعی برخی در این خصوص به اوج خود رسید تا همچنان اردکان با خطوط مرزی به ظاهر قانونی و ظالمانه در حاشه امن…..