برچسب: بیماری، شیوع
تعلیق مزایای رفاهی برای پرسنلی که اقدام به تزریق واکسن نکرده اند / تصمیمات جدید کمیته ارتقاء سلامت شرکت سنگ آهن برای مقابله با سویه جدید کرونا ” امیکرون “
۱۳ بهمن ۱۴۰۰
بدون دیدگاه

تعلیق مزایای رفاهی برای پرسنلی که اقدام به تزریق واکسن نکرده اند / تصمیمات جدید کمیته ارتقاء سلامت شرکت سنگ آهن برای مقابله با سویه جدید کرونا ” امیکرون “

مسئول محیط زیست و بهداشت شرکت سنگ آهن مرکزی ، تزریق واکسن کرونا را یکی از راههای جلوگیری و کاهش عوارض این بیماری دانست و تصریح کرد: باتصویب کمیته ارتقا سلامت شرکت ، پرسنلی که تاکنون اقدام به تزریق واکسن نکرده اند،تمامی مزایای رفاهی آنان تا زمان دریافت واکسن تعلیق خواهد شد