برچسب: تبدیل، میراث
تبدیل نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بافق به اداره در گرو پذیرش سازمان اداره استخدامی کشور
۵ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد:

تبدیل نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بافق به اداره در گرو پذیرش سازمان اداره استخدامی کشور

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد تبدیل نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بافق به اداره را در گرو پذیرش سازمان اداره استخدامی کشور عنوان کرد.