برچسب: تبربک، دانشگاه
پیام تبریک رییس اسبق و موسس دانشگاه آزاد بافق به محمد جواد رحیمی
۲۴ مهر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

پیام تبریک رییس اسبق و موسس دانشگاه آزاد بافق به محمد جواد رحیمی

جناب آقای مهندس حاج جواد عسکری بی شک خدمات ارزشمند شما در طول تصدی مسئولیت جنابعالی در شرکت سنگ آهن مرکزی بر همگان واضح و‌ مبرهن است.کمک ها و مساعدت ان جناب در توسعه و‌ عمران شهر و نهادهای آموزشی از قبیل دانشگاه آزاد ‌و نیز کمک به بخش بهداشت و درمان بافق و سایر…..