برچسب: تحول، امام جمعه
قرارگاهِ تحول
۲۴ خرداد ۱۳۹۹
یک دیدگاه

قرارگاهِ تحول

مسئولیت ایجاد تحول فرهنگی و اجتماعی با کیست؟ این سؤالی بود که در صفحه شخصی _اینستاگرام_ طرح کردم و در حقیقت نوعی ‏نظرسنجی هم محسوب می‌شد.‏ از بین چهار گزینه موجود، بیشترین رأی مربوط به امامان جمعه بود.‏ البته قبلاً باید این نکته را تذکر بدهم که باید سؤال به‌گونه‌ای دیگر طرح می‌شد و ‏پرسیده…..