برچسب: تشکل، کارگری
default
۲۶ تیر ۱۳۹۷
یک دیدگاه

فردا انتخابات شورای اسلامی کارکنان شرکت سنگ آهن است

خداوند سرنوشت هیچ قومی را عوض نمی کند مگر بدست خودشان فردا انتخابات شورای اسلامی کارکنان شرکت سنگ آهن است. انتخاباتی که به حتم می تواند در سرنوشت و آینده این کارگران تاثیر گزار باشد. امنیت شغلی و مزایای رفاهی و استفاده درست در پستهای شرکت از محسنات وجود یک تشکل کارگری در هر مجموعه…..