برچسب: جمعیت،فراز
فراز و نشیب های جمعیتی ایران
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
یک دیدگاه

فراز و نشیب های جمعیتی ایران

جمعیت در ایران فرازونشیب‌های اعجاب‌آوری را داشته است در اوایل انقلاب به دلیل وضعیتی که در زمان انقلاب ایجاد شد، جمعیت ضریب رشد بالایی پیدا کرد؛ به‌طوری که در برخی استان‌ها نرخ رشد جمعیت‌ یا همان نرخ باروری کلی به حدود شش تا هفت می‌رسید و در برخی استان‌ها ۴.۵ بود. در آن زمان میانگین…..