برچسب: حمل و نقل،شهری
اطلاعیه(نوسازی ناوگان برون‌شهری)
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

اطلاعیه(نوسازی ناوگان برون‌شهری)

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای در راستای فعالیت‌های متنوع خود در جهت نوسازی ناوگان باری کشور و استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین احکام دائمی توسعه در نظر دارد به منظور تسریع در انجام روند نوسازی و براساس ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه کشور از تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۹ از متقاضیان ورود خودروهای…..