برچسب: خبر، منبع
آیا عسکری به هیات مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق باز می گردد؟
۲۴ آذر ۱۳۹۸
۱۵ دیدگاه

آیا عسکری به هیات مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق باز می گردد؟

خبرهای رسیده به بافق فردا حکایت از بازگشت محمد جواد عسکری به هیات مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق دارد هرچند این خبر از سوی هیچ منبع رسمی تایید یا تکذیب نشده اما با توجه به در پیش بودن انتخابات این موضوع می تواند به واقعیت بپیوندد.