برچسب: خبر، گل
بی عشق در این دل خبری نیست که نیست
۲۷ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بی عشق در این دل خبری نیست که نیست

بی عشق در این دل خبری نیست که نیست گویی ز نگاری نظری نیست که نیست این عمر گران ، هیچ نیرزد کاین تن جز خاک گل کوزه گری نیست که نیست هردم که زدم لب به می و جام شراب در ذهن من از غم اثری نیست که نیست پرسیدم از عاشقی ، چه…..