برچسب: خدماتی
default
۳ تیر ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

تفویض اختیار صدور مجوز طرحهای خدماتی به شهرستان

با توجه به اینکه صدور مجوز طرحهای خدماتی و صنفی قبلا به صورت متمرکز در مرکز استان در حال انجام بوده در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و رفاه حال شهروندان و بستر سازی مناسب برای انجام فعالیتهای اقتصادی برابر پیگیریهای به عمل آمده و همکاری مرکز استان صدور مجوز تاسیس ، بهره برداری و…..