برچسب: خیرین، مجمع
انتقال تجربیات مجمع خیرین بافق با موسسات خیریه مهریز
16 مهر 1397
بدون دیدگاه

انتقال تجربیات مجمع خیرین بافق با موسسات خیریه مهریز

جلسه مؤسسات خیریه در محل فرمانداری مهریز با حضور تفکری عضو هیات مدیره مجمع خیرین بافق و امیرزاده مدیرعامل مجمع خیرین و رستگاری فرماندار ورؤسای ادارات آموزش وپرورش‌‌‌؛ ورزش و جوانان؛ هلال احمر؛ کمیته امداد؛ به ابتکار دفترنماینده مردم تشکیل گردید .