برچسب: داستان، بافق
یادداشت های سردستی (۳۱)
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
۲ دیدگاه

یادداشت های سردستی (۳۱)

بافق ۱۴۴۷ ۲۰ مردادماه ۱۴۴۷ بافق ما چگونه خواهد بود؟ این یک داستان خیالی است که رگه هایی از حقیقت دارد. سعی خواهم کرد تصور کنم درست پنجاه سال دیگر در چنین روزی، در بافق ما چه خبر است؟ برای این که کارم راحت تر باشد، دو گونه خواهم نوشت، یکی خوشبینانه و دیگری بدبینانه……