برچسب: دانش آموزان، تامین اجتماعی
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه بهارعلم آموزان و پسرانه شهید صدوقی مبارکه از شعبه تامین اجتماعی بافق
۱۷ اسفند ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه بهارعلم آموزان و پسرانه شهید صدوقی مبارکه از شعبه تامین اجتماعی بافق

در راستای ترویج فرهنگ بیمه های اجتماعی وگسترش پوشش بیمه ای و آشنایی دانش آموزان با مفاهیم بیمه وتامین اجتماعی، دانش آموزان دبیرستان دخترانه بهارعلم آموزان و دبیرستان پسرانه شهید صدوقی مبارکه از شعبه تامین اجتماعی بافق بازدید کردند .