برچسب: دستفروشان، برخورد
لزوم ساماندهی دستفروشان
۳ مرداد ۱۳۹۷
یک دیدگاه
فرماندار بافق گفت:

لزوم ساماندهی دستفروشان

فرماندار شهرستان بافق بر لزوم ساماندهی دستفروشان بجای برخورد سلبی تاکید کرد.