برچسب: دشت، کتاب
معرفی کتاب
۲۱ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

معرفی کتاب

خیلی سال نمی گذرد. شاید هنوز بشود با انگشت شمرد و گفت چند سال. خلاصه، چندی پیش، کنار یک رودخانه بزرگ و پر آب، توی یک دشت حاصلخیز و خوش آب و هوا، دهی بود. یک ده بزرگ و آباد، به نام “اصیل آباد”. اصیل آباد بین روستاهای دور و برش، از هر لحاظ نمونه…..