برچسب: رسانه،خبرنگار
خبرنگار صدا رسای مردم
۱۷ مرداد ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

خبرنگار صدا رسای مردم

در رسانه ها دیدم که امروز هفده مرداد. روز. خبرنگار هست بر خود لازم دانستم چند خطی بنویسم امیدوارم مفید باشد یکی از خواسته های مردم ما در انقلاب ازادی مطبوعات و رسانه های همگانی بود که در زمان سلطنت پهلوی مردم مخصوصا نخبگان جامعه از سانسر و نبود ازادی رسانه ها رنج می بردند…..