برچسب: رشد،دولت
رشد چند برابری تعداد اعضاء انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان بافق
۲۹ تیر ۱۳۹۸
۲ دیدگاه

رشد چند برابری تعداد اعضاء انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان بافق

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان بافق گفت:انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با پشت سر گذاشتن دو دوره بطوری که در دوره قبل با داشتن حدود دویست و پنجاه عضو و در این دوره با رشد چند برابری در جذب اعضاء(1290 عضو فعال) به ظن قوی در بین شهرستانهای استان با بیشترین تعداد اعضاء و تاثیرگذاری و نظارت بر بازار شهرستان، کمیته نرخ گذاری و کمیته تنظیم بازار و هماهنگی با اتاق اصناف و نظارت بر عرضه تولید و مصرف فعالیت داشته است.