برچسب: زرند،حمل و نقل
سه راهی بافق – زرند – رفسنجان ساماندهی می شود
۱۹ دی ۱۳۹۶
۳ دیدگاه

سه راهی بافق – زرند – رفسنجان ساماندهی می شود

زاده رحماني فرماندار بافق، خنجري فرماندار زرند به اتفاق ابراهيمي امام جمعه زرند و روساي ادارات راهداري و حمل و نقل جاده اي اين دو شهرستان از محل بازديد و مقرر شد با طراحي كارشناسان اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان يزد، طرح و نقشه اين نقطه حادثه خيز تهيه و اجرا شود.