برچسب: زیستن، فاطمه
فاطمی زیستن مهم تر از عزاداری فاطمیه است
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
یک دیدگاه

فاطمی زیستن مهم تر از عزاداری فاطمیه است

حضرت فاطمه«س» نزدیک ترین نسبت با رسول مکرم اسلام«ص» رادارد.وی یگانه دخت نبی اکرم است که با بشارت خداوند کوثر ولایت لقب گرفت و نسل مطهر نبوی از طریق او ادامه یافت و مقام امامت از دامان پاک او سلسله جنبان عالم خلقت گردید. در شان و منزلت زهرای مرضیه «س» نه قلم قدرت نوشتن دارد و نه وصف این فراقهرمان…..