برچسب: سختی،نسل
یادداشت های سردستی (۲۵)
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

یادداشت های سردستی (۲۵)

ما پیران و شما جوانها از یکی از عزیزان بازنشسته پرسیدم اینهمه حضور شما در برنامه های هنری و فرهنگی که جوانها اجرا می کنند، برای چیست؟ چطور این همه وقت می گذارید؟ پاسخ جالبی به من داد. گفت وظیفه ما پیران است که شانه های خود را جلو داده و اجازه بدهیم جوانها روی…..