برچسب: سرقفلی،پرداخت
مطلب حقوقی هفته
۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب پیشه و سرقفلی می شوند چیست؟   انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه نماید .  تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که…..