برچسب: شهرداری، دوچرخه سواری
بافق شهر  پایلوت دوچرخه سواری
۹ آبان ۱۳۹۸
۳ دیدگاه

بافق شهر پایلوت دوچرخه سواری

شهردار بافق گفت: با توجه به پتانسیلها و اقدامات صورت گرفته در حوزه گردشگری و حمل و نقل پاک شهر بافق به عنوان پایلوت ایجاد شبکه بهم پیوسته انتخاب و معرفی شد