برچسب: شورا،حوزه
هدف دشمنان ایجاد نارضایتی در مردم و برانگیختن آنان درمقابل نظام می‌باشد
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
بدون دیدگاه
فرمانده سپاه بافق در جمع فرماندهان پایگاه‌ها وشورای حوزه شهید قدوسی:

هدف دشمنان ایجاد نارضایتی در مردم و برانگیختن آنان درمقابل نظام می‌باشد

در جمع فرمانده پایگاه‌ها وشورای حوزه شهید قدوسی مطرح شد: هدف دشمنان در راس آمریکا وایادی آمریکا ایجاد نارضایتی در مردم و برانگیختن انان درمقابل نظام با استفاده از جنگ اقتصادی می‌باشد.