برچسب: شکل، کرونا
کرونا و شکل‌گیری باورها در گستره ی زندگی (قسمت چهارم)
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

کرونا و شکل‌گیری باورها در گستره ی زندگی (قسمت چهارم)

آدمی دو نوع باور دارد، #باور عقلایی و #باور عاطفی. باورِ عقلایی از سنجش واقعیتِ فعلی؛ توسط منِ انسان به دست می آید. واقعیتی که مرتبط با زمان حال بوده و لزوماً ارتباطی به گذشته ندارد. یعنی در شرایط حاضر، اتفاقی رخ داده و متناسب با آن به نتیجه‌ای رسیده و باوری در فرد شکل…..