برچسب: شیوع، خطر
“قسمت  دوم ”  * خانواده معلولان  و گروه توانبخشی و پرستاران در رابطه با ابتلاء به ویروس کروناآسیب پذیر ترازاقشار دیگر  *
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

“قسمت دوم ” * خانواده معلولان و گروه توانبخشی و پرستاران در رابطه با ابتلاء به ویروس کروناآسیب پذیر ترازاقشار دیگر *

خطر شیوع بیماری در بین گروه *خانواده معلولان* و گروه *توانبخشی و پرستاران* سریعتر وبیشتر خواهد بود و لازم است که توجه بیشتری نسبت به اگاهی سازی این گروهها انجام شود وبی توجهی و کوتاهی در این زمینه فاجعه ای بزرگ را بدنبال خواهد داشت . “گروه دومی ” که باید در این شرایط توجه…..