برچسب: صغیر، اموال
مطلب حقوقی هفته
۱۵ آذر ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار می‌تواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟ نظریه مشورتى شماره ۵۵۲۵/۷ مورخ ۹/۸/۱۳۷۲ مستفاد از مواد ۱۴۲، ۳۰۳ و…..