برچسب: طائی
حاتم طائی شدن آسان بود
۲۱ مهر ۱۳۹۳
۲ دیدگاه

حاتم طائی شدن آسان بود

خرج که از کیسه مهمان بود                         حاتم طائی شدن آسان بود سوالی که مدت ها ذهنم را به خود مشغول ساخته این است که چرا میزان کارکرد هر مدیر یا مسئول در کشور ما با ترازوی افتتاح  پروژ های عمرانی سنجیده می شود. شاید این سنگ محک, مسئولان را وا می دارد که برای  عقب…..