برچسب: عادت
هنوز نتوانستیم مشتریان را به رعایت نوبت عادت دهیم
۲۸ خرداد ۱۳۹۴
۵ دیدگاه

هنوز نتوانستیم مشتریان را به رعایت نوبت عادت دهیم

نانوايي از جمله شغل هاي سختي هست که در جامعه وجود دارد. در اين ميان نانوانهايي وجود دارند که کارشان را با عشق و علاقه انجام مي دهند. مدتي پيش اداره صنعت معدن و تجارت بافق دو تن از نانواهاي بافق را به عنوان نانواي نمونه معرفي نمود. هفته نامه افق کوير در اين شماره…..