برچسب: غصه،قصه
ما بد نبودیم بلد نبودیم
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
یک دیدگاه

ما بد نبودیم بلد نبودیم

جناب آقای دیل کارنگی در کتاب زاده برای عشق جمله جالبی دارد می گوید: ” زندگی آموختنی است ” در جهانی که زندگی می کنیم هر روز اختراع جدیدی وارد بازار می شود. این اختراعات و اکتشافات شدیدا زندگی انسانها را تحت تاثیر خود قرار داده اگر روزگاری نه چندان دور پستچی مهربان نامه ای…..