برچسب: فردوسی، بزرگداشت
به بهانه ی ۲۵اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
۲ دیدگاه

به بهانه ی ۲۵اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

بیا تا جهان را به بد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم نباشد همی نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار امروز قلمم را بر صفحه ی سفید کاغذ به شوق و احترام حکیمی می لغزانم که قرنها پیش مفاخر قومی و باستانی ایران را چنان زنده کرد که ادبیات ما…..