برچسب: فرهنگ، سینما
به مناسبت روز ملی سینما
۲۰ شهریور ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

به مناسبت روز ملی سینما

هنر امری پرورده روح جمعی یک جامعه و ملت است. سینما هم زیرشاخه ای از هنر محسوب می‌شود و بنابراین به عنوان یک پدیده جمعی می‌تواند نقش بسزایی در انتقال مفاهیم و ارزش‌ها داشته باشد. سینما به عنوان صنعتی پیشرو و تاثیرگذار، مرکز توجه تحقیقات و پژوهش‌های گوناگون به لحاظ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است…..