برچسب: قتل، پدر
مطلب حقوقی هفته
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

‍ ‍ ‍ پدر در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شود از لحاظ قانونی، پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی‌شود اما جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند. در صورت قتل فرزند توسط پدر، قاتل باید مجازات جنبه عمومی جرم را طی کند. از لحاظ قانونی پدر در صورت…..