برچسب: قراداد،کار
مطلب حقوقی هفته
۳ دی ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

مطلب حقوقی هفته

‍ نکات بسیار مهم جلوگیری از سوء استفاده از سفته ضمانت کاری برای جلوگیری از سوء استفاده از سفته هایی که به عنوان ضمانت کاری از کارکنان مشمول قانون کار دریافت می شود به نکات زیر رعایت کنید http://T.me/Hoseintaleibafghy ۱- سفته را به نام شرکت یا موسسه یا شخص کارفرما بنویسید ۲-در سفته درج کنید…..