برچسب: قطعیت، دادنامه
default
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
۲ دیدگاه

خبری خوب از پیگیری حقوقی در خصوص آنومالی های جدا شده از شرکت سنگ آهن مرکزی بافق

اولین جلسه رسیدگی به صورتجلسه ۲۸/۱۱/۸۵ سازمان صنایع و معادن استان که طی آن تمام محدوده های ثبت شده شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق بنام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران انتقال یافته با حضور ریاست شورای شهرستان بافق و وکلای شورا در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بافق برگزار گردید.