برچسب: مجمع، اقتصادی
نظارت بر بازار جدی تر دنبال شود
۱۷ تیر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد:

نظارت بر بازار جدی تر دنبال شود

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: برای جلوگیری از نابسامانی بازار نیاز است تا نظارت بر بازار قوی تر شود.