برچسب: مجهز، کشتارگاه
بازدید سرزده از کشتارگاه دام بافق
۱۷ تیر ۱۳۹۸
یک دیدگاه

بازدید سرزده از کشتارگاه دام بافق

سالاری سرپرست شبکه دامپزشکی، کوهگرد حسینی معاون فنی شبکه بهداشت و فلاح زاده نماینده ای از پلیس امنیت با حضور در کشتارگاه دام شهرستان از بخش‌های مختلف آن بازدید نمودند