برچسب: محیط زیست،حافظان
پاسدار حریم بافق
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

پاسدار حریم بافق

حفاظت از محیط زیست و پاسداری از گونه های زیبای گیاهی و جانوری، یکی از مشاغل سخت اما شیرین و جذاب است. اگر شیرین نبود، هیچگاه یگان محیط زیست و کارمندان و مسئولین دلسوز آن، با وجود کمترین امکانات و پایین ترین حقوق، دلسوزانه در پی پاسداری از طبیعت زیبای اطراف شهر ما نبودند. ما…..