برچسب: مدیر، حراست
اشتغال با نامه اشتغال به تحصیل در یکی از معادن بافق برا همه یا….؟؟!!
۱۴ آبان ۱۳۹۷
۸ دیدگاه

اشتغال با نامه اشتغال به تحصیل در یکی از معادن بافق برا همه یا….؟؟!!

پس از درج خبری در "بافق فردا" مبنی بر اینکه در یکی از معادن شهرستان بافق فردی بدون داشتن کارت پایان خدمت سربازی، مسئول یک قسمت شده و اخیراً نیز با وی قرارداد منعقد گردیده، اخبار موثق واصله حاکی از اینست که چند هفته ای از ورود نامبرده توسط حراست این معدن ممانعت گردیده است اما دوباره مقرر گردیده وی با ارائه مدرک اشتغال به تحصیل به کار خود ادامه دهد!!!