برچسب: مدیر، مالی
پی سر دنبه گذاشتن
۱ دی ۱۳۹۷
۹ دیدگاه

پی سر دنبه گذاشتن

گاه گاهی مواردی در شهر می بینم که مرا به یاد ضرب المثل معروف می اندازد که پی را سر دنبه می گذارند. موردی که این روزها فکر من و بعضی از عزیزان را درگیر کرده کم لطفی مسوولین به مردم محروم مناطق شهر و توجه بیش از حد به جاهایی که حتی نیاز چندانی…..