برچسب: مردم، نارضایتی
عواقب نارضایتی مردم در انتصاب مدیر عامل غیربومی برای شرکت سنگ آهن بر عهده مسوولین است
۲۲ آذر ۱۳۹۷
یک دیدگاه
رئیس شورای اسلامی شهر بافق:

عواقب نارضایتی مردم در انتصاب مدیر عامل غیربومی برای شرکت سنگ آهن بر عهده مسوولین است

رئیس شورای اسلامی شهر بافق گفت :طبق خواسته مردم و یکی از بندهای صورتجلسه ۹/۶/۹۳ باید مدیر عامل بومی برای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_ بافق انتخاب شود