برچسب: مطالبات، امیرزاده، مغفول
هیچ بندی از صورتجلسه ۹۳/۶/۹ مسکوت نخواهد ماند
۱۵ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
دبیر کارگروه پیگیری مطالبات مردمی و کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی :

هیچ بندی از صورتجلسه ۹۳/۶/۹ مسکوت نخواهد ماند

دبیر کارگروه مطالبات مردمی و کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی گفت: پیگیری قاطعانه برای اجرایی شدن بند بند صورتجلسه ۹۳/۶/۹ ادامه دارد.