برچسب: معدن، بافق
مدیر عامل مامور
۵ اسفند ۱۳۹۷
۲ دیدگاه

مدیر عامل مامور

کارکنان و شوراهای کارگری شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق پرسشگری و ادامه روند مطالبه گری هایشان را به پای اشخاص و مسئولان نریزند و پس از این نیز تا احقاق کامل حقوق حقه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و شهرستان بافق پیگیر مداوم و ملازم با قانون باشند. دکتر رحیمی نماد پشتکار و…..