برچسب: معلول،نگاه
امام خمینی (ره) و دیدگاه معلولیت
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

امام خمینی (ره) و دیدگاه معلولیت

معمولا رهبری جوامع تاثیر زیربنایی در سرنوشت معلولین ان جامعه داشته اند. چند تن از انبیا الهی مثل حضرت یعقوب بر اساس گزارش قران ،نوعی معلولیت داشتند ودرباره معلولین ومعلولیت اظهار نظرهایی داشته اند که در قران کریم امده است. همچنین از قول حضرت موسی وعیسی در انجیل و تورات نکاتی در مورد معلولیت آمده…..