برچسب: معلول، مرکز
بغض سنگین مسوول سرای رحمت برای فرزندان بی سرپرست
۳ بهمن ۱۳۹۷
۴ دیدگاه

بغض سنگین مسوول سرای رحمت برای فرزندان بی سرپرست

حیدری مسئول فنی مؤسسه خیریه سرای رحمت بافق است مرکزی که شاید هنوز برای مردمان بافق ناشناخته باشد و امروز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند و گامهایی استوار را می طلبد تا به یاری فرزندانی بی سرپرست آیند.