برچسب: معماری،شهری
از آرزو تا واقعیت_ شهری بدون مانع برای معلولان
۱۴ تیر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

از آرزو تا واقعیت_ شهری بدون مانع برای معلولان

طبق ماده ۲ قانون حمایت از معلولان کلیه وازرت خانه ها ،سازمان ها، موسسات، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی وانقلابی موظفند در طراحی ،تولید و احداث ساختمان ها واماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان هم چون افراد عادی فراهم شود. ۱۰…..