برچسب: ملا، تلخ
شلاق زدن در ملاء عام، میوه تلخ تریبون آزاد
۲۶ آبان ۱۴۰۰
۶ دیدگاه

شلاق زدن در ملاء عام، میوه تلخ تریبون آزاد

مطالبه‌گری خواستن یک حق و پیگیری برای رسیدن به آن حق است و به‌عنوان یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها حق بلکه رسالت عموم مردم در راستای مقابله با فساد، استقرار عدالت حداکثری و در نهایت تحقق تمدن نوین اسلامی در عصر کنونی است. اما چگونه است که گاه جریان…..