برچسب: موفق، فرماندار
زاده رحمانی؛فرماندار پیگیر در لحظه و پاسخگو
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲ دیدگاه

زاده رحمانی؛فرماندار پیگیر در لحظه و پاسخگو

از همان روزهای اول که به بافق آمد تا زمانی که رفت، یک جمله داشت و آن هم اینکه : «من وعده های کوچک می دهم تا در وفای به آن نمانم» و بر سر قولش بود. در مورد موضوعاتی که در جریانش بودم، نشد قولی بدهد که عملیاتی نکند، بگذریم که کارهای بزرگ زیادی…..