برچسب: نان
نان مطالبات به حق مردم
۱۲ خرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

نان مطالبات به حق مردم

بگذاشتنی است هر چه در عالم است الا فرصت که آن نگهداشتنی است (اوحدی) موضوع کارگروه مطالبات مردمی که پس از اعتراضات و تحصن های کارگری در بافق روی داد، به مسئله ایی پیچیده برای منتخبین مردم یا جدال شوراییان با نهادهای دولتی منجر شده است! همگان می دانیم که زایش این کارگروه که متشکل…..

گرانی نان به نام نانوا به کام…؟
۱۹ آذر ۱۳۹۳
یک دیدگاه

گرانی نان به نام نانوا به کام…؟

نان یکی از مهمترین کالاها در سبد غذایی هر خانواده ایرانی است . چند سالی یک بار با افزایش قیمت نان روبرو هستیم ، گویا افزایش قیمت نان در هفته اخیر باعث ایجاد مشکلاتی برای نانواها شده است.به همین دلیل خبرنگار بافق پویا به مصاحبه با چند تن از نانوایی های بافق پرداخت تا از…..

آقای فرماندار فکری به حال نان بی کیفیت بافق کنید
۲ آذر ۱۳۹۳
۲ دیدگاه

آقای فرماندار فکری به حال نان بی کیفیت بافق کنید

فرماندار محترم و رییس شورای آرد و نان شهرستان بافق :متاسفانه کیفیت نان در اکثر نانوایی های شهر بویژه نانوایی سنگک خیابان شیخ محمد تقی بافقی  که بعد از چند ساعت پس از خرید همچون خمیر و غیر قابل استفاده می شود. سزاور نیست شهروندان پانصد تومان برای یک نان بدهند و بعدا نتواند مصرف…..