برچسب: نظر،تبادل
بررسی مسائل حوزه کارگری شرکت سنگ آهن فلات مرکزی
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

بررسی مسائل حوزه کارگری شرکت سنگ آهن فلات مرکزی

در جلسه‌ای با حضور اسلامی مدیر عامل شرکت سنگ آهن فلات مرکزی در محل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در رابطه با مسائل حوزه کارگری پیمانکاران زیر مجموعه بحث و تبادل نظر گردید.